Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Naira Nigeria

TRY

Sự phát triển của NGN / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Naira Nigeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 11 962.8615 Naira Nigeria

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Naira Nigeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 2 474.0555 Naira Nigeria