Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Rial Qatar

TRY

Sự phát triển của QAR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rial Qatar là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 163.48527 Rial Qatar

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Rial Qatar là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 111.58773 Rial Qatar