Sự phát triển của Đô la Mỹ / Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

USD

Sự phát triển của BAM / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 204.6542 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 122.3097 Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi