Sự phát triển của Đô la Mỹ / Lev Bulgaria

USD

Sự phát triển của BGN / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Lev Bulgaria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 204.0547 Lev Bulgaria

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Lev Bulgaria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 122.3147 Lev Bulgaria