Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đô la Belize

USD

Sự phát triển của BZD / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Belize là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 203.2743 Đô la Belize

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Belize là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 188.2088 Đô la Belize