Sự phát triển của Đô la Mỹ / Bảng Ai Cập

USD

Sự phát triển của EGP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 010.7263 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 424.2103 Bảng Ai Cập