Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đồng Guilder Surinam

USD

Sự phát triển của SRG / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 148 952.3192 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 326 316.4247 Đồng Guilder Surinam