Sự phát triển của franc CFA Trung Phi / franc CFA Tây Phi

XAF

Sự phát triển của XOF / XAF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang franc CFA Tây Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 franc CFA Trung Phi = 100.3739 franc CFA Tây Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang franc CFA Tây Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 franc CFA Trung Phi = 99.9225 franc CFA Tây Phi