Sự phát triển của Vàng / Hryvnia Ucraina

XAU

Sự phát triển của UAH / XAU

Ngày tốt nhất để đổi từ Vàng sang Hryvnia Ucraina là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Vàng = 7 578 419.2111 Hryvnia Ucraina

Ngày xấu nhất để đổi từ Vàng sang Hryvnia Ucraina là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Vàng = 1.8899 Hryvnia Ucraina