Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Dalasi Gambia

XOF

Sự phát triển của GMD / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Dalasi Gambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 franc CFA Tây Phi = 97.24692 Dalasi Gambia

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Dalasi Gambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 franc CFA Tây Phi = 26.53970 Dalasi Gambia