Tỷ giá hối đoái Đồng Đô la Zimbabwe (ZWD) Peso Dominica (DOP)

Bộ chuyển đổi ZWD/DOP được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Z$
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Đô la Zimbabwe sang Peso Dominica là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1,0E+29 Đồng Đô la Zimbabwe = 4,0E+29 Peso Dominica

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Đô la Zimbabwe sang Peso Dominica là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1,0E+29 Đồng Đô la Zimbabwe = 4,0E+29 Peso Dominica

ZWD/DOP chart

Lịch sử Đồng Đô la Zimbabwe / Peso Dominica

Lịch sử của giá hàng ngày ZWD /DOP kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Đô la Zimbabwe = 0,41820244770266 Peso Dominica

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Đô la Zimbabwe = 4,5310805360104E-28 Peso Dominica
Date ZWD/DOP
5 041.0000000000000000000000000000000
5 041.0000000000000000000000000000000
5 041.0000000000000000000000000000000
5 050.0000000000000000000000000000000
5 053.0000000000000000000000000000000
5 046.0000000000000000000000000000000
5 044.0000000000000000000000000000000
4 993.0000000000000000000000000000000
5 022.0000000000000000000000000000000
5 020.0000000000000000000000000000000
4 995.0000000000000000000000000000000
5 095.0000000000000000000000000000000
5 054.0000000000000000000000000000000
5 063.0000000000000000000000000000000
5 045.0000000000000000000000000000000
5 045.0000000000000000000000000000000
5 045.0000000000000000000000000000000
5 078.0000000000000000000000000000000
4 999.0000000000000000000000000000000
5 053.0000000000000000000000000000000
5 073.0000000000000000000000000000000
5 046.0000000000000000000000000000000
5 041.0000000000000000000000000000000
5 041.0000000000000000000000000000000
5 078.0000000000000000000000000000000
5 034.0000000000000000000000000000000
5 066.0000000000000000000000000000000
5 058.0000000000000000000000000000000
5 031.0000000000000000000000000000000
5 024.0000000000000000000000000000000
5 024.0000000000000000000000000000000
5 044.0000000000000000000000000000000
5 031.0000000000000000000000000000000
5 043.0000000000000000000000000000000
5 032.0000000000000000000000000000000
5 041.0000000000000000000000000000000
5 046.0000000000000000000000000000000
5 045.0000000000000000000000000000000
5 029.0000000000000000000000000000000
5 045.0000000000000000000000000000000
5 002.0000000000000000000000000000000
5 001.0000000000000000000000000000000
5 042.0000000000000000000000000000000
5 037.0000000000000000000000000000000
5 038.0000000000000000000000000000000
5 043.0000000000000000000000000000000
5 027.0000000000000000000000000000000
5 001.0000000000000000000000000000000
5 038.0000000000000000000000000000000
5 019.0000000000000000000000000000000
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 000 000 000 000 013 287 555 072 ZWD DOP 1 000 000 000 000 000 013 287 555 072 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 0.50 Peso Dominica DOP
2 000 000 000 000 000 026 575 110 144 ZWD DOP 2 000 000 000 000 000 026 575 110 144 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 1.01 Peso Dominica DOP
15 000 000 000 000 000 474 191 233 024 ZWD DOP 15 000 000 000 000 000 474 191 233 024 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 7.56 Peso Dominica DOP
50 000 000 000 000 004 512 668 450 816 ZWD DOP 50 000 000 000 000 004 512 668 450 816 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 25.21 Peso Dominica DOP

bảng chuyển đổi

Đồng Đô la Zimbabwe (ZWD)/Peso Dominica (DOP)
1 000 000 000 000 000 013 287 555 072 Đồng Đô la Zimbabwe = 0.50 Peso Dominica
2 000 000 000 000 000 026 575 110 144 Đồng Đô la Zimbabwe = 1.01 Peso Dominica
3 000 000 000 000 000 314 740 572 160 Đồng Đô la Zimbabwe = 1.51 Peso Dominica
4 000 000 000 000 000 053 150 220 288 Đồng Đô la Zimbabwe = 2.02 Peso Dominica
4 999 999 999 999 999 791 559 868 416 Đồng Đô la Zimbabwe = 2.52 Peso Dominica
6 000 000 000 000 000 629 481 144 320 Đồng Đô la Zimbabwe = 3.02 Peso Dominica
7 000 000 000 000 000 367 890 792 448 Đồng Đô la Zimbabwe = 3.53 Peso Dominica
8 000 000 000 000 000 106 300 440 576 Đồng Đô la Zimbabwe = 4.03 Peso Dominica
8 999 999 999 999 999 844 710 088 704 Đồng Đô la Zimbabwe = 4.54 Peso Dominica
9 999 999 999 999 999 583 119 736 832 Đồng Đô la Zimbabwe = 5.04 Peso Dominica
15 000 000 000 000 000 474 191 233 024 Đồng Đô la Zimbabwe = 7.56 Peso Dominica
19 999 999 999 999 999 166 239 473 664 Đồng Đô la Zimbabwe = 10.08 Peso Dominica
25 000 000 000 000 002 256 334 225 408 Đồng Đô la Zimbabwe = 12.60 Peso Dominica
30 000 000 000 000 000 948 382 466 048 Đồng Đô la Zimbabwe = 15.12 Peso Dominica
39 999 999 999 999 998 332 478 947 328 Đồng Đô la Zimbabwe = 20.16 Peso Dominica
50 000 000 000 000 004 512 668 450 816 Đồng Đô la Zimbabwe = 25.21 Peso Dominica
60 000 000 000 000 001 896 764 932 096 Đồng Đô la Zimbabwe = 30.25 Peso Dominica
69 999 999 999 999 999 280 861 413 376 Đồng Đô la Zimbabwe = 35.29 Peso Dominica
79 999 999 999 999 996 664 957 894 656 Đồng Đô la Zimbabwe = 40.33 Peso Dominica
89 999 999 999 999 994 049 054 375 936 Đồng Đô la Zimbabwe = 45.37 Peso Dominica
100 000 000 000 000 009 025 336 901 632 Đồng Đô la Zimbabwe = 50.41 Peso Dominica
149 999 999 999 999 995 945 819 308 032 Đồng Đô la Zimbabwe = 75.62 Peso Dominica
200 000 000 000 000 018 050 673 803 264 Đồng Đô la Zimbabwe = 100.82 Peso Dominica
500 000 000 000 000 009 942 312 419 328 Đồng Đô la Zimbabwe = 252.05 Peso Dominica
1 000 000 000 000 000 019 884 624 838 656 Đồng Đô la Zimbabwe = 504.10 Peso Dominica

Tiền Của Zimbabwe