Tỷ giá hối đoái Đồng Đô la Zimbabwe (ZWD) Nakfa Eritrea (ERN)

Bộ chuyển đổi ZWD/ERN được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Z$
Nfk
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Đô la Zimbabwe sang Nakfa Eritrea là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1,0E+30 Đồng Đô la Zimbabwe = 1,4E+31 Nakfa Eritrea

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Đô la Zimbabwe sang Nakfa Eritrea là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1,0E+30 Đồng Đô la Zimbabwe = 1,4E+31 Nakfa Eritrea

ZWD/ERN chart

Lịch sử Đồng Đô la Zimbabwe / Nakfa Eritrea

Lịch sử của giá hàng ngày ZWD /ERN kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Đô la Zimbabwe = 3,2442741152558E-28 Nakfa Eritrea

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Đô la Zimbabwe = 1,4815503188623E-28 Nakfa Eritrea
Date ZWD/ERN
14 956.00000000000000000000000000000000
14 955.00000000000000000000000000000000
14 947.00000000000000000000000000000000
14 949.00000000000000000000000000000000
14 950.00000000000000000000000000000000
14 992.00000000000000000000000000000000
15 012.00000000000000000000000000000000
14 985.00000000000000000000000000000000
15 005.00000000000000000000000000000000
14 905.00000000000000000000000000000000
14 916.00000000000000000000000000000000
14 910.00000000000000000000000000000000
14 961.00000000000000000000000000000000
15 129.00000000000000000000000000000000
15 020.00000000000000000000000000000000
15 043.00000000000000000000000000000000
15 002.00000000000000000000000000000000
14 988.00000000000000000000000000000000
14 989.00000000000000000000000000000000
15 052.00000000000000000000000000000000
14 886.00000000000000000000000000000000
15 008.00000000000000000000000000000000
15 054.00000000000000000000000000000000
14 980.00000000000000000000000000000000
14 984.00000000000000000000000000000000
14 984.00000000000000000000000000000000
15 069.00000000000000000000000000000000
14 920.00000000000000000000000000000000
14 998.00000000000000000000000000000000
14 981.00000000000000000000000000000000
14 941.00000000000000000000000000000000
14 945.00000000000000000000000000000000
14 944.00000000000000000000000000000000
15 006.00000000000000000000000000000000
14 973.00000000000000000000000000000000
14 997.00000000000000000000000000000000
15 011.00000000000000000000000000000000
15 025.00000000000000000000000000000000
15 028.00000000000000000000000000000000
15 026.00000000000000000000000000000000
14 987.00000000000000000000000000000000
15 031.00000000000000000000000000000000
14 924.00000000000000000000000000000000
14 906.00000000000000000000000000000000
15 029.00000000000000000000000000000000
15 017.00000000000000000000000000000000
15 020.00000000000000000000000000000000
15 031.00000000000000000000000000000000
14 989.00000000000000000000000000000000
14 911.00000000000000000000000000000000
chuyển đổi trong Kết quả -
9 999 999 999 999 999 583 119 736 832 ZWD ERN 9 999 999 999 999 999 583 119 736 832 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 1.50 Nakfa Eritrea ERN
19 999 999 999 999 999 166 239 473 664 ZWD ERN 19 999 999 999 999 999 166 239 473 664 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 2.99 Nakfa Eritrea ERN
149 999 999 999 999 995 945 819 308 032 ZWD ERN 149 999 999 999 999 995 945 819 308 032 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 22.43 Nakfa Eritrea ERN
500 000 000 000 000 009 942 312 419 328 ZWD ERN 500 000 000 000 000 009 942 312 419 328 Đồng Đô la Zimbabwe ZWD = 74.78 Nakfa Eritrea ERN

bảng chuyển đổi

Đồng Đô la Zimbabwe (ZWD)/Nakfa Eritrea (ERN)
9 999 999 999 999 999 583 119 736 832 Đồng Đô la Zimbabwe = 1.50 Nakfa Eritrea
19 999 999 999 999 999 166 239 473 664 Đồng Đô la Zimbabwe = 2.99 Nakfa Eritrea
30 000 000 000 000 000 948 382 466 048 Đồng Đô la Zimbabwe = 4.49 Nakfa Eritrea
39 999 999 999 999 998 332 478 947 328 Đồng Đô la Zimbabwe = 5.98 Nakfa Eritrea
49 999 999 999 999 995 716 575 428 608 Đồng Đô la Zimbabwe = 7.48 Nakfa Eritrea
60 000 000 000 000 001 896 764 932 096 Đồng Đô la Zimbabwe = 8.97 Nakfa Eritrea
69 999 999 999 999 999 280 861 413 376 Đồng Đô la Zimbabwe = 10.47 Nakfa Eritrea
79 999 999 999 999 996 664 957 894 656 Đồng Đô la Zimbabwe = 11.96 Nakfa Eritrea
89 999 999 999 999 994 049 054 375 936 Đồng Đô la Zimbabwe = 13.46 Nakfa Eritrea
99 999 999 999 999 991 433 150 857 216 Đồng Đô la Zimbabwe = 14.96 Nakfa Eritrea
149 999 999 999 999 995 945 819 308 032 Đồng Đô la Zimbabwe = 22.43 Nakfa Eritrea
199 999 999 999 999 982 866 301 714 432 Đồng Đô la Zimbabwe = 29.91 Nakfa Eritrea
250 000 000 000 000 004 971 156 209 664 Đồng Đô la Zimbabwe = 37.39 Nakfa Eritrea
299 999 999 999 999 991 891 638 616 064 Đồng Đô la Zimbabwe = 44.87 Nakfa Eritrea
399 999 999 999 999 965 732 603 428 864 Đồng Đô la Zimbabwe = 59.82 Nakfa Eritrea
500 000 000 000 000 009 942 312 419 328 Đồng Đô la Zimbabwe = 74.78 Nakfa Eritrea
599 999 999 999 999 983 783 277 232 128 Đồng Đô la Zimbabwe = 89.74 Nakfa Eritrea
699 999 999 999 999 957 624 242 044 928 Đồng Đô la Zimbabwe = 104.69 Nakfa Eritrea
799 999 999 999 999 931 465 206 857 728 Đồng Đô la Zimbabwe = 119.65 Nakfa Eritrea
899 999 999 999 999 905 306 171 670 528 Đồng Đô la Zimbabwe = 134.60 Nakfa Eritrea
1 000 000 000 000 000 019 884 624 838 656 Đồng Đô la Zimbabwe = 149.56 Nakfa Eritrea
1 499 999 999 999 999 889 089 448 902 656 Đồng Đô la Zimbabwe = 224.34 Nakfa Eritrea
2 000 000 000 000 000 039 769 249 677 312 Đồng Đô la Zimbabwe = 299.12 Nakfa Eritrea
4 999 999 999 999 999 817 948 147 482 624 Đồng Đô la Zimbabwe = 747.80 Nakfa Eritrea
9 999 999 999 999 999 635 896 294 965 248 Đồng Đô la Zimbabwe = 1 495.60 Nakfa Eritrea

Tiền Của Zimbabwe