Sự phát triển của Dirham UAE / Đô la Australia

AED

Sự phát triển của AUD / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 56.2687 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 24.6871 Đô la Australia