tiền của Nepal : Rupee Nepal ₨

Nepal

Rupee Nepal là đồng tiền của của Nepal. Mã của của Rupee Nepal là NPR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rupee Nepal. Rupee Nepal được chia thành 100 paisas. NPR được quy định bởi Central Bank of Nepal.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupee Nepal , tiền của Nepal

NPR/tiền tệ chuyển đổi
1 NPR = 0.0583 CNY
1 NPR = 0.0073 EUR
1 NPR = 0.8925 JPY
1 NPR = 0.0066 GBP
1 NPR = 0.2622 THB
1 NPR = 0.0120 AUD
1 NPR = 0.0356 MYR
1 NPR = 75.3038 LAK
1 NPR = 0.0113 CAD
1 NPR = 0.5906 RUB

tiền tệ/NPR chuyển đổi
1 VND = 0.0052 NPR
1 USD = 120.1032 NPR
1 KRW = 0.0995 NPR
1 TWD = 4.0765 NPR
1 CNY = 17.1647 NPR
1 EUR = 136.1910 NPR
1 JPY = 1.1205 NPR
1 GBP = 150.6714 NPR
1 THB = 3.8143 NPR
1 AUD = 83.3227 NPR

Tiền Của Nepal