tiền của Nepal : Rupee Nepal ₨

Nepal

Rupee Nepal là đồng tiền của của Nepal. Mã của của Rupee Nepal là NPR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rupee Nepal. Rupee Nepal được chia thành 100 paisas. NPR được quy định bởi Central Bank of Nepal.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupee Nepal , tiền của Nepal

NPR/tiền tệ chuyển đổi
1 NPR = 0.0071 EUR
1 NPR = 0.0555 CNY
1 NPR = 0.8816 JPY
1 NPR = 0.6393 RUB
1 NPR = 0.0063 GBP
1 NPR = 0.0115 AUD
1 NPR = 0.0345 MYR
1 NPR = 0.2565 THB
1 NPR = 0.4067 PHP
1 NPR = 0.0000 BTC

tiền tệ/NPR chuyển đổi
1 VND = 0.0051 NPR
1 USD = 118.2755 NPR
1 KRW = 0.1070 NPR
1 TWD = 4.1513 NPR
1 EUR = 141.0790 NPR
1 CNY = 18.0188 NPR
1 JPY = 1.1343 NPR
1 RUB = 1.5642 NPR
1 GBP = 158.3940 NPR
1 AUD = 87.1606 NPR

Tiền Của Nepal