Sự phát triển của Dirham UAE / Bảng Ai Cập

AED

Sự phát triển của EGP / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 671.0112 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 124.8130 Bảng Ai Cập