Sự phát triển của Bảng Ai Cập / Dirham UAE

EGP

Sự phát triển của AED / EGP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Bảng Ai Cập = 801.19846 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Ai Cập sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Bảng Ai Cập = 121.23964 Dirham UAE