Sự phát triển của Dirham UAE / Ringgit Malaysia

AED

Sự phát triển của MYR / AED

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham UAE sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham UAE = 130.6522 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham UAE sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham UAE = 79.9571 Ringgit Malaysia