chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 77 506.1606 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68 039.4648 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ sáu, 25 Tháng chín 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 775.0616 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 680.3946 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
681.7632
690.3288
700.2829
700.8096
685.6680
683.7633
685.9111
697.8329
698.5692
699.8763
703.4870
717.3797
722.0928
726.9652
737.2466
735.7081
736.5879
735.7815
732.3740
743.0690
740.6087
733.8475
739.3859
731.9916
731.1356
739.8463
747.2688
750.5824
748.3771
761.9014
765.7270
769.8809
765.6970
769.6052
769.8838
765.0590
765.0118
774.0511
766.0443
764.9224
769.2211
766.8640
767.7247
767.6646
766.8375
761.9552
745.3779
741.7331
742.5353
743.8369
739.1871
732.3912

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 682.32 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 364.64 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 046.96 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 729.27 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 411.59 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 6 823.19 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 10 234.78 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 13 646.37 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 17 057.97 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 68 231.87 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 341 159.35 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND