chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi THB/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68 726.5452 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68 726.5452 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạt Thái Lan = 780.59212303481 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bạt Thái Lan = 316.10356021996 Đồng Việt Nam
Date THB/VND
743.8338
744.9885
745.2182
745.2946
745.2158
746.8461
746.9965
744.3231
746.4914
740.7365
742.0023
742.0010
746.3364
750.3320
750.5595
748.3552
741.3528
740.2957
740.2943
743.8264
747.0366
751.7931
754.8261
756.8032
759.4749
759.4752
761.9043
761.5273
763.8545
762.6960
763.4747
763.4747
763.4755
764.5758
765.0149
765.5886
766.1107
765.1132
764.2989
764.2987
765.3917
764.6295
766.5705
769.0373
766.3000
766.1983
766.2484
769.5026
771.2714
780.5921
chuyển đổi trong Kết quả -
1 THB VND 1 Bạt Thái Lan THB = 743.83 Đồng Việt Nam VND
2 THB VND 2 Bạt Thái Lan THB = 1 487.67 Đồng Việt Nam VND
15 THB VND 15 Bạt Thái Lan THB = 11 157.51 Đồng Việt Nam VND
50 THB VND 50 Bạt Thái Lan THB = 37 191.69 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bạt Thái Lan (THB)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bạt Thái Lan = 743.83 Đồng Việt Nam
2 Bạt Thái Lan = 1 487.67 Đồng Việt Nam
3 Bạt Thái Lan = 2 231.50 Đồng Việt Nam
4 Bạt Thái Lan = 2 975.34 Đồng Việt Nam
5 Bạt Thái Lan = 3 719.17 Đồng Việt Nam
6 Bạt Thái Lan = 4 463.00 Đồng Việt Nam
7 Bạt Thái Lan = 5 206.84 Đồng Việt Nam
8 Bạt Thái Lan = 5 950.67 Đồng Việt Nam
9 Bạt Thái Lan = 6 694.50 Đồng Việt Nam
10 Bạt Thái Lan = 7 438.34 Đồng Việt Nam
15 Bạt Thái Lan = 11 157.51 Đồng Việt Nam
20 Bạt Thái Lan = 14 876.68 Đồng Việt Nam
25 Bạt Thái Lan = 18 595.85 Đồng Việt Nam
30 Bạt Thái Lan = 22 315.01 Đồng Việt Nam
40 Bạt Thái Lan = 29 753.35 Đồng Việt Nam
50 Bạt Thái Lan = 37 191.69 Đồng Việt Nam
60 Bạt Thái Lan = 44 630.03 Đồng Việt Nam
70 Bạt Thái Lan = 52 068.37 Đồng Việt Nam
80 Bạt Thái Lan = 59 506.70 Đồng Việt Nam
90 Bạt Thái Lan = 66 945.04 Đồng Việt Nam
100 Bạt Thái Lan = 74 383.38 Đồng Việt Nam
150 Bạt Thái Lan = 111 575.07 Đồng Việt Nam
200 Bạt Thái Lan = 148 766.76 Đồng Việt Nam
500 Bạt Thái Lan = 371 916.90 Đồng Việt Nam
1 000 Bạt Thái Lan = 743 833.80 Đồng Việt Nam