chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 77 506.1606 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 72 082.2690 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 737.43 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 474.85 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 212.28 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 949.70 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 687.13 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 7 374.25 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 11 061.38 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 14 748.51 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 18 435.64 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 73 742.54 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 368 712.70 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ tư, 6 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 775.0616 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 720.8227 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
740.6087
733.8475
739.3859
731.9916
731.1356
739.8463
747.2688
750.5824
748.3771
761.9014
765.7270
769.8809
765.6970
769.6052
769.8838
765.0590
765.0118
774.0511
766.0443
764.9224
769.2211
766.8640
767.7247
767.6646
766.8375
761.9552
745.3779
741.7331
742.5353
743.8369
739.1871
732.3912
741.4233
741.1548
738.2115
745.2885
738.0776
742.1625
745.6506
740.0882
734.4671
729.2823
737.2258
745.7851
753.9562
745.5850
743.7997
738.2537
733.3750
729.5763
721.9382
725.2667