chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi THB/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68 726.5452 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68 726.5452 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạt Thái Lan = 771.52141519201 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bạt Thái Lan = 316.10356021996 Đồng Việt Nam
Date THB/VND
766.3693
765.9967
766.0087
765.9220
762.0286
764.1713
764.8533
760.7967
765.6039
765.6034
765.6743
766.7216
767.6623
767.0616
767.7169
771.0230
770.8665
771.0054
768.8330
766.8693
768.4656
767.6113
765.2149
765.2299
765.2299
766.0341
767.0152
765.1697
764.3814
764.8953
764.9028
764.9032
764.5054
766.4641
769.6466
770.4617
768.0997
768.2467
768.3830
768.6678
765.3427
764.9890
767.1810
771.0733
771.5209
771.5214
768.5584
764.3378
766.9298
767.5396
chuyển đổi trong Kết quả -
1 THB VND 1 Bạt Thái Lan THB = 766.37 Đồng Việt Nam VND
2 THB VND 2 Bạt Thái Lan THB = 1 532.74 Đồng Việt Nam VND
15 THB VND 15 Bạt Thái Lan THB = 11 495.54 Đồng Việt Nam VND
50 THB VND 50 Bạt Thái Lan THB = 38 318.47 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bạt Thái Lan (THB)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bạt Thái Lan = 766.37 Đồng Việt Nam
2 Bạt Thái Lan = 1 532.74 Đồng Việt Nam
3 Bạt Thái Lan = 2 299.11 Đồng Việt Nam
4 Bạt Thái Lan = 3 065.48 Đồng Việt Nam
5 Bạt Thái Lan = 3 831.85 Đồng Việt Nam
6 Bạt Thái Lan = 4 598.22 Đồng Việt Nam
7 Bạt Thái Lan = 5 364.59 Đồng Việt Nam
8 Bạt Thái Lan = 6 130.95 Đồng Việt Nam
9 Bạt Thái Lan = 6 897.32 Đồng Việt Nam
10 Bạt Thái Lan = 7 663.69 Đồng Việt Nam
15 Bạt Thái Lan = 11 495.54 Đồng Việt Nam
20 Bạt Thái Lan = 15 327.39 Đồng Việt Nam
25 Bạt Thái Lan = 19 159.23 Đồng Việt Nam
30 Bạt Thái Lan = 22 991.08 Đồng Việt Nam
40 Bạt Thái Lan = 30 654.77 Đồng Việt Nam
50 Bạt Thái Lan = 38 318.47 Đồng Việt Nam
60 Bạt Thái Lan = 45 982.16 Đồng Việt Nam
70 Bạt Thái Lan = 53 645.85 Đồng Việt Nam
80 Bạt Thái Lan = 61 309.54 Đồng Việt Nam
90 Bạt Thái Lan = 68 973.24 Đồng Việt Nam
100 Bạt Thái Lan = 76 636.93 Đồng Việt Nam
150 Bạt Thái Lan = 114 955.40 Đồng Việt Nam
200 Bạt Thái Lan = 153 273.86 Đồng Việt Nam
500 Bạt Thái Lan = 383 184.65 Đồng Việt Nam
1 000 Bạt Thái Lan = 766 369.30 Đồng Việt Nam