chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 71 836.7853 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 62 500.5819 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ năm, 12 Tháng năm 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 718.3679 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 625.0058 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
676.0217
680.2419
694.8142
693.3718
685.9802
685.0221
681.0388
683.2811
686.1448
680.5159
690.2521
698.3549
695.4581
716.0302
716.6672
709.7275
701.5824
685.2906
681.0401
680.5257
679.7527
684.4055
691.8405
685.0207
693.3878
667.0031
652.6881
650.4807
639.0195
628.6016
631.8207
625.0058
640.9138
648.2198
643.2057
644.2517
647.9107
658.1206
658.2898
646.2125
637.5522
639.1397
644.8680
654.0088
657.2042
657.8190
664.7713
673.3079
679.8062
678.4452
665.7380

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 675.98 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 351.97 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 027.95 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 703.93 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 379.92 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 6 759.83 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 10 139.75 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 13 519.66 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 16 899.58 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 67 598.32 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 337 991.60 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND

.