chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

328100 Bạt Thái Lan = 244 124 632.6476 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

328100 Bạt Thái Lan = 217 254 554.6991 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ ba, 27 Tháng tư 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 744.0556 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 662.1596 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
665.7380
663.1301
666.1698
674.3287
680.5055
684.8492
691.9259
698.5595
706.6891
701.1612
687.3055
682.1031
687.9251
687.0415
675.3177
687.1470
680.6816
682.0506
687.4997
680.4245
674.0848
688.5623
696.3691
687.3897
681.5365
689.2307
678.9333
676.8625
673.7530
678.5095
681.7632
690.3288
700.2829
700.8096
685.6680
683.7633
685.9111
697.8329
698.5692
699.8763
703.4870
717.3797
722.0928
726.9652
737.2466
735.7081
736.5879
735.7815
732.3740
743.0690
740.6087

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 673.74 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 347.48 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 021.22 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 694.97 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 368.71 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 6 737.42 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 10 106.12 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 13 474.83 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 16 843.54 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 67 374.15 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 336 870.75 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND

Các đồng tiền chính

.