chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi THB/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

฿
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68726,55 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 68726,55 Đồng Việt Nam

THB/VND chart

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạt Thái Lan = 745,12989282549 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bạt Thái Lan = 316,10356021996 Đồng Việt Nam
Date THB/VND
740.5866
740.5852
740.5852
739.3992
743.0407
738.9975
740.8606
738.0793
738.1726
738.1208
742.0223
743.9980
743.4918
742.7532
742.4064
741.3725
741.3725
745.1299
738.9493
737.0622
734.1811
731.5780
731.3522
731.3526
734.1108
730.5448
729.5857
729.2800
732.8289
732.8451
732.8451
731.5796
731.4343
728.4854
726.6529
730.8369
730.8445
730.8469
728.2805
720.6633
725.0230
723.9146
725.9658
726.6604
726.6469
717.6307
726.1275
716.7221
716.9422
714.4960
chuyển đổi trong Kết quả -
1 THB VND 1 Bạt Thái Lan THB = 740.59 Đồng Việt Nam VND
2 THB VND 2 Bạt Thái Lan THB = 1 481.17 Đồng Việt Nam VND
15 THB VND 15 Bạt Thái Lan THB = 11 108.80 Đồng Việt Nam VND
50 THB VND 50 Bạt Thái Lan THB = 37 029.33 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bạt Thái Lan (THB)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bạt Thái Lan = 740.59 Đồng Việt Nam
2 Bạt Thái Lan = 1 481.17 Đồng Việt Nam
3 Bạt Thái Lan = 2 221.76 Đồng Việt Nam
4 Bạt Thái Lan = 2 962.35 Đồng Việt Nam
5 Bạt Thái Lan = 3 702.93 Đồng Việt Nam
6 Bạt Thái Lan = 4 443.52 Đồng Việt Nam
7 Bạt Thái Lan = 5 184.11 Đồng Việt Nam
8 Bạt Thái Lan = 5 924.69 Đồng Việt Nam
9 Bạt Thái Lan = 6 665.28 Đồng Việt Nam
10 Bạt Thái Lan = 7 405.87 Đồng Việt Nam
15 Bạt Thái Lan = 11 108.80 Đồng Việt Nam
20 Bạt Thái Lan = 14 811.73 Đồng Việt Nam
25 Bạt Thái Lan = 18 514.67 Đồng Việt Nam
30 Bạt Thái Lan = 22 217.60 Đồng Việt Nam
40 Bạt Thái Lan = 29 623.46 Đồng Việt Nam
50 Bạt Thái Lan = 37 029.33 Đồng Việt Nam
60 Bạt Thái Lan = 44 435.20 Đồng Việt Nam
70 Bạt Thái Lan = 51 841.06 Đồng Việt Nam
80 Bạt Thái Lan = 59 246.93 Đồng Việt Nam
90 Bạt Thái Lan = 66 652.79 Đồng Việt Nam
100 Bạt Thái Lan = 74 058.66 Đồng Việt Nam
150 Bạt Thái Lan = 111 087.99 Đồng Việt Nam
200 Bạt Thái Lan = 148 117.32 Đồng Việt Nam
500 Bạt Thái Lan = 370 293.30 Đồng Việt Nam
1 000 Bạt Thái Lan = 740 586.60 Đồng Việt Nam