chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 71 054.7324 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 65 724.8300 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ tư, 21 Tháng sáu 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 710.5473 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 657.2483 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
691.5242
692.1343
694.8234
695.7824
704.5495
691.7935
690.6827
684.4087
686.6232
685.0441
680.0488
677.7144
680.4899
687.1851
696.1254
690.1816
686.2300
679.3798
680.6198
681.5165
692.4341
689.7494
700.0248
696.1887
705.6962
701.3409
697.0008
679.4551
688.2661
692.1594
687.1508
677.4472
685.1953
683.8813
677.6930
674.2989
660.5456
657.5936
674.3676
683.4908
677.5433
682.7727
683.6074
676.8399
676.0616
680.7635
691.4152
684.7563
683.4809
674.8183
673.0442
668.2678

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 693.49 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 386.99 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 080.48 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 773.97 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 467.46 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 6 934.93 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 10 402.39 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 13 869.86 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 17 337.32 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 69 349.29 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 346 746.45 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND

.