chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

฿

Bộ chuyển đổi Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Thailand, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 70 995.9350 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 62 500.5819 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ hai, 1 Tháng mười một 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Bạt Thái Lan = 709.9593 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Bạt Thái Lan = 625.0058 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / THB

Date THB/VND
685.0207
693.3878
667.0031
652.6881
650.4807
639.0195
628.6016
631.8207
625.0058
640.9138
648.2198
643.2057
644.2517
647.9107
658.1206
658.2898
646.2125
637.5522
639.1397
644.8680
654.0088
657.2042
657.8190
664.7713
673.3079
679.8062
678.4452
665.7380
663.1301
666.1698
674.3287
680.5055
684.8492
691.9259
698.5595
706.6891
701.1612
687.3055
682.1031
687.9251
687.0415
675.3177
687.1470
680.6816
682.0506
687.4997
680.4245
674.0848
688.5623
696.3691
687.3897
681.5365

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Bạt Thái Lan/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Bạt Thái Lan THB THB VND 694.82 Đồng Việt Nam VND
2 Bạt Thái Lan THB THB VND 1 389.64 Đồng Việt Nam VND
3 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 084.46 Đồng Việt Nam VND
4 Bạt Thái Lan THB THB VND 2 779.27 Đồng Việt Nam VND
5 Bạt Thái Lan THB THB VND 3 474.09 Đồng Việt Nam VND
10 Bạt Thái Lan THB THB VND 6 948.18 Đồng Việt Nam VND
15 Bạt Thái Lan THB THB VND 10 422.28 Đồng Việt Nam VND
20 Bạt Thái Lan THB THB VND 13 896.37 Đồng Việt Nam VND
25 Bạt Thái Lan THB THB VND 17 370.46 Đồng Việt Nam VND
100 Bạt Thái Lan THB THB VND 69 481.84 Đồng Việt Nam VND
500 Bạt Thái Lan THB THB VND 347 409.20 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: THB/VND

.