chuyển đổi Bạt Thái Lan (THB) Đồng Việt Nam (VND)

Bộ chuyển đổi THB/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

฿
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 69845,79 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 69845,79 Đồng Việt Nam

Lịch sử Bạt Thái Lan / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày THB /VND kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Bạt Thái Lan = 762,42839857099 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Bạt Thái Lan = 316,10356021996 Đồng Việt Nam
Date THB/VND
754.2932
753.2500
750.0532
749.8717
749.8651
755.1798
754.6227
756.4957
751.4631
753.8624
762.2936
762.2936
756.4139
751.7733
756.5973
749.8334
754.7395
754.2496
755.1985
747.1279
756.6386
752.6224
751.0997
751.7443
750.8378
750.8378
748.7633
752.2453
752.7081
755.7716
754.2420
755.2016
755.2273
750.5954
750.3163
751.1213
752.1182
750.3138
749.2202
749.2202
755.0894
754.3521
752.8504
754.3092
757.2368
756.7664
756.7659
758.4451
759.2860
759.0177
chuyển đổi trong Kết quả -
1 THB VND 1 Bạt Thái Lan THB = 754.29 Đồng Việt Nam VND
2 THB VND 2 Bạt Thái Lan THB = 1 508.59 Đồng Việt Nam VND
15 THB VND 15 Bạt Thái Lan THB = 11 314.40 Đồng Việt Nam VND
50 THB VND 50 Bạt Thái Lan THB = 37 714.66 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Bạt Thái Lan (THB)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Bạt Thái Lan = 754.29 Đồng Việt Nam
2 Bạt Thái Lan = 1 508.59 Đồng Việt Nam
3 Bạt Thái Lan = 2 262.88 Đồng Việt Nam
4 Bạt Thái Lan = 3 017.17 Đồng Việt Nam
5 Bạt Thái Lan = 3 771.47 Đồng Việt Nam
6 Bạt Thái Lan = 4 525.76 Đồng Việt Nam
7 Bạt Thái Lan = 5 280.05 Đồng Việt Nam
8 Bạt Thái Lan = 6 034.35 Đồng Việt Nam
9 Bạt Thái Lan = 6 788.64 Đồng Việt Nam
10 Bạt Thái Lan = 7 542.93 Đồng Việt Nam
15 Bạt Thái Lan = 11 314.40 Đồng Việt Nam
20 Bạt Thái Lan = 15 085.86 Đồng Việt Nam
25 Bạt Thái Lan = 18 857.33 Đồng Việt Nam
30 Bạt Thái Lan = 22 628.80 Đồng Việt Nam
40 Bạt Thái Lan = 30 171.73 Đồng Việt Nam
50 Bạt Thái Lan = 37 714.66 Đồng Việt Nam
60 Bạt Thái Lan = 45 257.59 Đồng Việt Nam
70 Bạt Thái Lan = 52 800.52 Đồng Việt Nam
80 Bạt Thái Lan = 60 343.46 Đồng Việt Nam
90 Bạt Thái Lan = 67 886.39 Đồng Việt Nam
100 Bạt Thái Lan = 75 429.32 Đồng Việt Nam
150 Bạt Thái Lan = 113 143.98 Đồng Việt Nam
200 Bạt Thái Lan = 150 858.64 Đồng Việt Nam
500 Bạt Thái Lan = 377 146.60 Đồng Việt Nam
1 000 Bạt Thái Lan = 754 293.20 Đồng Việt Nam