Sự phát triển của Taka Bangladesh / Nhân dân tệ

BDT

Sự phát triển của CNY / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 150.60099 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 74.59242 Nhân dân tệ