Sự phát triển của Taka Bangladesh / Đô la Singapore

BDT

Sự phát triển của SGD / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đô la Singapore là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Taka Bangladesh = 313.462854 Đô la Singapore

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Đô la Singapore là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Taka Bangladesh = 122.083725 Đô la Singapore