Sự phát triển của Taka Bangladesh / Ounce đồng

BDT

Sự phát triển của XCP / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Ounce đồng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000000 Taka Bangladesh = 15 800 785.1429462768 Ounce đồng

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Ounce đồng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000000 Taka Bangladesh = 72.1493336828 Ounce đồng