Sự phát triển của Real Braxin / euro

BRL

Sự phát triển của EUR / BRL

Ngày tốt nhất để đổi từ Real Braxin sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Real Braxin = 460.47936 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Real Braxin sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Real Braxin = 143.60161 euro