Sự phát triển của euro / Real Braxin

EUR

Sự phát triển của BRL / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Real Braxin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 696.3710 Real Braxin

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Real Braxin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 217.1650 Real Braxin