Sự phát triển của Franc Thụy sĩ / Bảng Anh

CHF

Sự phát triển của GBP / CHF

Ngày tốt nhất để đổi từ Franc Thụy sĩ sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Franc Thụy sĩ = 89.0200 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ Franc Thụy sĩ sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Franc Thụy sĩ = 40.1515 Bảng Anh