Sự phát triển của euro / Dirham UAE

EUR

Sự phát triển của AED / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 587.3660 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 352.4560 Dirham UAE