Sự phát triển của euro / Lek Albania

EUR

Sự phát triển của ALL / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Lek Albania là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 14 331.5000 Lek Albania

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Lek Albania là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 9 986.9900 Lek Albania