Sự phát triển của euro / Bitcoin

EUR

Sự phát triển của BTC / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Bitcoin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 euro = 1 000 600.000000000 Bitcoin

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Bitcoin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 euro = 173.012000000 Bitcoin