Sự phát triển của euro / Krone Đan Mạch

EUR

Sự phát triển của DKK / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Krone Đan Mạch là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 755.7960 Krone Đan Mạch

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Krone Đan Mạch là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 736.7560 Krone Đan Mạch