Sự phát triển của euro / Peso Dominica

EUR

Sự phát triển của DOP / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Peso Dominica là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 7 174.9900 Peso Dominica

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Peso Dominica là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 1 353.4500 Peso Dominica