Sự phát triển của euro / Kuna Croatia

EUR

Sự phát triển của HRK / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Kuna Croatia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 777.7390 Kuna Croatia

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Kuna Croatia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 703.7140 Kuna Croatia