Sự phát triển của euro / Sheqel Israel mới

EUR

Sự phát triển của ILS / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Sheqel Israel mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 594.2700 Sheqel Israel mới

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Sheqel Israel mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 324.0050 Sheqel Israel mới