Sự phát triển của euro / Rupee Sri Lanka

EUR

Sự phát triển của LKR / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Rupee Sri Lanka là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 40 303.3000 Rupee Sri Lanka

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Rupee Sri Lanka là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 10 288.3000 Rupee Sri Lanka