Sự phát triển của euro / Krone Na Uy

EUR

Sự phát triển của NOK / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Krone Na Uy là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 1 269.7200 Krone Na Uy

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Krone Na Uy là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 722.2750 Krone Na Uy