Sự phát triển của euro / Peso Philipin

EUR

Sự phát triển của PHP / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 7 669.0000 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 4 651.2200 Peso Philipin