tiền của Ấn Độ : Rupee Ấn Độ ₹

Ấn Độ

Rupee Ấn Độ là đồng tiền được sử dụng tại 2 quốc gia sau đây: Ấn Độ, Bhutan. Mã của của Rupee Ấn Độ là INR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rupee Ấn Độ. Rupee Ấn Độ được chia thành 100 paisas. INR được quy định bởi Reserve Bank of India.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupee Ấn Độ , tiền của Ấn Độ

100 Rupee Ấn Độ
50 Rupee Ấn Độ
Rupee Ấn Độ
500 Rupee Ấn Độ
1000 Rupee Ấn Độ
5 Rupee Ấn Độ
20 Rupee Ấn Độ
10 Rupee Ấn Độ

Tiền Của Ấn Độ

flag INR