Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đô la Đài Loan mới (TWD)

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi VND/TWD được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 130.04 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 130.04 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày VND /TWD kể từ Thứ tư, 31 Tháng năm 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0024123533654759 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Việt Nam = 0.0012720241463875 Đô la Đài Loan mới
Date VND/TWD
0.0013116
0.0013125
0.0013093
0.0013090
0.0013090
0.0013004
0.0013092
0.0013024
0.0013035
0.0013136
0.0013138
0.0013165
0.0013152
0.0013131
0.0013154
0.0013166
0.0013144
0.0013140
0.0013140
0.0013119
0.0013212
0.0013122
0.0013139
0.0013194
0.0013206
0.0013206
0.0013209
0.0013270
0.0013165
0.0013184
0.0013196
0.0013203
0.0013204
0.0013169
0.0013211
0.0013223
0.0013268
0.0013296
0.0013303
0.0013304
0.0013351
0.0013440
0.0013421
0.0013355
0.0013384
0.0013383
0.0013383
0.0013329
0.0013295
0.0013401
chuyển đổi trong Kết quả -
1 000 VND TWD 1 000 Đồng Việt Nam VND = 1.31 Đô la Đài Loan mới TWD
2 000 VND TWD 2 000 Đồng Việt Nam VND = 2.62 Đô la Đài Loan mới TWD
15 000 VND TWD 15 000 Đồng Việt Nam VND = 19.67 Đô la Đài Loan mới TWD
50 000 VND TWD 50 000 Đồng Việt Nam VND = 65.58 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi

Đồng Việt Nam (VND)/Đô la Đài Loan mới (TWD)
1 000 Đồng Việt Nam = 1.31 Đô la Đài Loan mới
2 000 Đồng Việt Nam = 2.62 Đô la Đài Loan mới
3 000 Đồng Việt Nam = 3.93 Đô la Đài Loan mới
4 000 Đồng Việt Nam = 5.25 Đô la Đài Loan mới
5 000 Đồng Việt Nam = 6.56 Đô la Đài Loan mới
6 000 Đồng Việt Nam = 7.87 Đô la Đài Loan mới
7 000 Đồng Việt Nam = 9.18 Đô la Đài Loan mới
8 000 Đồng Việt Nam = 10.49 Đô la Đài Loan mới
9 000 Đồng Việt Nam = 11.80 Đô la Đài Loan mới
10 000 Đồng Việt Nam = 13.12 Đô la Đài Loan mới
15 000 Đồng Việt Nam = 19.67 Đô la Đài Loan mới
20 000 Đồng Việt Nam = 26.23 Đô la Đài Loan mới
25 000 Đồng Việt Nam = 32.79 Đô la Đài Loan mới
30 000 Đồng Việt Nam = 39.35 Đô la Đài Loan mới
40 000 Đồng Việt Nam = 52.46 Đô la Đài Loan mới
50 000 Đồng Việt Nam = 65.58 Đô la Đài Loan mới
60 000 Đồng Việt Nam = 78.70 Đô la Đài Loan mới
70 000 Đồng Việt Nam = 91.81 Đô la Đài Loan mới
80 000 Đồng Việt Nam = 104.93 Đô la Đài Loan mới
90 000 Đồng Việt Nam = 118.04 Đô la Đài Loan mới
100 000 Đồng Việt Nam = 131.16 Đô la Đài Loan mới
150 000 Đồng Việt Nam = 196.74 Đô la Đài Loan mới
200 000 Đồng Việt Nam = 262.32 Đô la Đài Loan mới
500 000 Đồng Việt Nam = 655.80 Đô la Đài Loan mới
1 000 000 Đồng Việt Nam = 1 311.60 Đô la Đài Loan mới