Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam (VND) Đô la Đài Loan mới (TWD)

$

Bộ chuyển đổi Đồng Việt Nam/Đô la Đài Loan mới được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (State Bank of Vietnam, Central Bank of the Republic of China (Taiwan)), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 134.1548586 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đồng Việt Nam = 120.7189457 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử Đồng Việt Nam / Đô la Đài Loan mới

Lịch sử của giá hàng ngày VND /TWD kể từ Thứ tư, 12 Tháng một 2022.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Việt Nam = 0.0013415 Đô la Đài Loan mới

tối thiểu trên

1 Đồng Việt Nam = 0.0012072 Đô la Đài Loan mới

Lịch sử giá TWD / VND

Date VND/TWD
0.0012732
0.0012828
0.0012925
0.0012954
0.0012995
0.0013003
0.0013020
0.0012986
0.0012949
0.0012743
0.0012519
0.0012538
0.0012490
0.0012814
0.0012984
0.0013006
0.0013152
0.0013313
0.0013311
0.0013415
0.0013240
0.0013112
0.0013056
0.0012964
0.0012876
0.0012819
0.0012833
0.0012917
0.0012754
0.0012739
0.0012790
0.0012720
0.0012742
0.0012790
0.0012802
0.0012690
0.0012505
0.0012732
0.0012870
0.0012965
0.0012847
0.0012707
0.0012432
0.0012457
0.0012380
0.0012271
0.0012202
0.0012264
0.0012284
0.0012267
0.0012201
0.0012072

Tiền Của Việt Nam

Tiền Của Đài Loan

bảng chuyển đổi: Đồng Việt Nam/Đô la Đài Loan mới

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 1.27 Đô la Đài Loan mới TWD
2 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 2.55 Đô la Đài Loan mới TWD
3 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 3.82 Đô la Đài Loan mới TWD
4 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 5.09 Đô la Đài Loan mới TWD
5 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 6.37 Đô la Đài Loan mới TWD
10 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 12.73 Đô la Đài Loan mới TWD
15 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 19.10 Đô la Đài Loan mới TWD
20 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 25.46 Đô la Đài Loan mới TWD
25 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 31.83 Đô la Đài Loan mới TWD
100 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 127.32 Đô la Đài Loan mới TWD
500 000 Đồng Việt Nam VND VND TWD 636.60 Đô la Đài Loan mới TWD

bảng chuyển đổi: VND/TWD

.