Sự phát triển của euro / Riyal Ả Rập Xê-út

EUR

Sự phát triển của SAR / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 599.7270 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 322.4150 Riyal Ả Rập Xê-út