Sự phát triển của euro / Krona Thụy Điển

EUR

Sự phát triển của SEK / EUR

Ngày tốt nhất để đổi từ euro sang Krona Thụy Điển là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 euro = 1 195.0900 Krona Thụy Điển

Ngày xấu nhất để đổi từ euro sang Krona Thụy Điển là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 euro = 818.4580 Krona Thụy Điển