chuyển đổi Đồng Markka Phần Lan (FIM) Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)

Bộ chuyển đổi FIM/ANG được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

FIM
ƒ
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 32,41 Guilder Tây Ấn Hà Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 32,41 Guilder Tây Ấn Hà Lan

Lịch sử Đồng Markka Phần Lan / Guilder Tây Ấn Hà Lan

Lịch sử của giá hàng ngày FIM /ANG kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 0,37546777267047 Guilder Tây Ấn Hà Lan

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 0,30949942227447 Guilder Tây Ấn Hà Lan
Date FIM/ANG
0.3252
0.3269
0.3247
0.3289
0.3303
0.3303
0.3282
0.3269
0.3281
0.3273
0.3241
0.3305
0.3306
0.3276
0.3285
0.3294
0.3290
0.3299
0.3305
0.3305
0.3321
0.3329
0.3330
0.3333
0.3290
0.3374
0.3370
0.3329
0.3329
0.3332
0.3326
0.3329
0.3330
0.3330
0.3335
0.3345
0.3356
0.3368
0.3366
0.3388
0.3388
0.3359
0.3363
0.3365
0.3374
0.3332
0.3337
0.3337
0.3327
0.3315
chuyển đổi trong Kết quả -
1 FIM ANG 1 Đồng Markka Phần Lan FIM = 0.33 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
2 FIM ANG 2 Đồng Markka Phần Lan FIM = 0.65 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
15 FIM ANG 15 Đồng Markka Phần Lan FIM = 4.88 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
50 FIM ANG 50 Đồng Markka Phần Lan FIM = 16.26 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG

bảng chuyển đổi

Đồng Markka Phần Lan (FIM)/Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)
1 Đồng Markka Phần Lan = 0.33 Guilder Tây Ấn Hà Lan
2 Đồng Markka Phần Lan = 0.65 Guilder Tây Ấn Hà Lan
3 Đồng Markka Phần Lan = 0.98 Guilder Tây Ấn Hà Lan
4 Đồng Markka Phần Lan = 1.30 Guilder Tây Ấn Hà Lan
5 Đồng Markka Phần Lan = 1.63 Guilder Tây Ấn Hà Lan
6 Đồng Markka Phần Lan = 1.95 Guilder Tây Ấn Hà Lan
7 Đồng Markka Phần Lan = 2.28 Guilder Tây Ấn Hà Lan
8 Đồng Markka Phần Lan = 2.60 Guilder Tây Ấn Hà Lan
9 Đồng Markka Phần Lan = 2.93 Guilder Tây Ấn Hà Lan
10 Đồng Markka Phần Lan = 3.25 Guilder Tây Ấn Hà Lan
15 Đồng Markka Phần Lan = 4.88 Guilder Tây Ấn Hà Lan
20 Đồng Markka Phần Lan = 6.50 Guilder Tây Ấn Hà Lan
25 Đồng Markka Phần Lan = 8.13 Guilder Tây Ấn Hà Lan
30 Đồng Markka Phần Lan = 9.76 Guilder Tây Ấn Hà Lan
40 Đồng Markka Phần Lan = 13.01 Guilder Tây Ấn Hà Lan
50 Đồng Markka Phần Lan = 16.26 Guilder Tây Ấn Hà Lan
60 Đồng Markka Phần Lan = 19.51 Guilder Tây Ấn Hà Lan
70 Đồng Markka Phần Lan = 22.76 Guilder Tây Ấn Hà Lan
80 Đồng Markka Phần Lan = 26.02 Guilder Tây Ấn Hà Lan
90 Đồng Markka Phần Lan = 29.27 Guilder Tây Ấn Hà Lan
100 Đồng Markka Phần Lan = 32.52 Guilder Tây Ấn Hà Lan
150 Đồng Markka Phần Lan = 48.78 Guilder Tây Ấn Hà Lan
200 Đồng Markka Phần Lan = 65.04 Guilder Tây Ấn Hà Lan
500 Đồng Markka Phần Lan = 162.60 Guilder Tây Ấn Hà Lan
1 000 Đồng Markka Phần Lan = 325.20 Guilder Tây Ấn Hà Lan