tiền của Phần Lan : Đồng Markka Phần Lan FIM

Phần Lan

Vào 28 Th02 2002, euro (EUR) đã thay thế cho đồng markka phần lan (FIM). Mã của của Đồng Markka Phần Lan là FIM. Chúng tôi sử dụng FIM làm biểu tượng của của Đồng Markka Phần Lan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tiền Của Phần Lan