tiền của Quần đảo Falkland (Islas Malvinas) : Bảng Quần đảo Falkland £

Quần đảo Falkland (Islas Malvinas)

Bảng Quần đảo Falkland là đồng tiền của của Quần đảo Falkland (Islas Malvinas). Mã của của Bảng Quần đảo Falkland là FKP. Chúng tôi sử dụng £ làm biểu tượng của của Bảng Quần đảo Falkland. Bảng Quần đảo Falkland được chia thành 100 pence. FKP được quy định bởi Government of the Falkland Islands.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Quần đảo Falkland , tiền của Quần đảo Falkland (Islas Malvinas)

Tiền Của Quần đảo Falkland (Islas Malvinas)

flag FKP
  • ISO4217 : FKP
  • Quần đảo Falkland (Islas Malvinas)