Sự phát triển của Bảng Anh / Real Braxin

GBP

Sự phát triển của BRL / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Real Braxin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 812.1854 Real Braxin

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Real Braxin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 249.3183 Real Braxin