Sự phát triển của Bảng Anh / Dinar Algeria

GBP

Sự phát triển của DZD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Algeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 19 156.2456 Dinar Algeria

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Algeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 9 929.2244 Dinar Algeria