Sự phát triển của Bảng Anh / Rial Iran

GBP

Sự phát triển của IRR / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rial Iran là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 8 302 500.0334 Rial Iran

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Rial Iran là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 1 350 069.8508 Rial Iran