Sự phát triển của Bảng Anh / Dinar Kuwait

GBP

Sự phát triển của KWD / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Kuwait là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 59.1834 Dinar Kuwait

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Dinar Kuwait là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 32.6791 Dinar Kuwait