Sự phát triển của Bảng Anh / Bảng Nam Sudan

GBP

Sự phát triển của SSP / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Bảng Nam Sudan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 57 065.1704 Bảng Nam Sudan

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Bảng Nam Sudan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 423.3627 Bảng Nam Sudan