Sự phát triển của Gourde Haiti / Đô la Mỹ

HTG

Sự phát triển của USD / HTG

Ngày tốt nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Gourde Haiti = 314.920234 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Gourde Haiti sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Gourde Haiti = 64.074122 Đô la Mỹ