Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Nhân dân tệ

INR

Sự phát triển của CNY / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 192.33180 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 82.00193 Nhân dân tệ