Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / euro

INR

Sự phát triển của EUR / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 192.845062 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 108.109978 euro