Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Kyat Myanma

INR

Sự phát triển của MMK / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Kyat Myanma là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 2 652.8929 Kyat Myanma

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Kyat Myanma là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 12.0621 Kyat Myanma